Kryptos: The Sanborn Sculpture at CIA Headquarters
** Kryptos in the Turkish News **

People from other countries have heard about the famous Kryptos sculpture...

SiteMap of SciRealm | About John | Send email to John
John's Science, Math, Philosophy Stuff:
The Science Realm: John's Virtual Sci-Tech Universe
| 4-Vectors | Ambigrams | Antipodes | Covert Ops Fragments | Cyrillic Projector | Forced Induction (Sums Of Powers Of Integers) | Frontiers | IFS Fractals | JavaScript Graphics | JavaScript Graphics Using Table | Kid Science | Kryptos | Philosophy | Photography | Prime Sieve | QM from SR | QM from SR-Simple RoadMap | QM from SR-Simple RoadMap (PDF) | SR 4-Vector & Tensor Calculator | Quantum Phase | Quotes | RuneQuest Cipher Challenge | Secret Codes & Ciphers | Scientific Calculator (complex capable) | Science+Math | Sci-Pan Pantheist Poems | Stereograms | SuperMagicSqr4x4 | Turkish Grammar | Melike Wilson Art

Welcome to Relativistic Quantum Reality: Virtual worlds of imaginary particles: The dreams stuff is made of: Life, the eternal ghost in the machine...
This site is dedicated to the quest for knowledge and wisdom, through science, mathematics, philosophy, invention, and technology. 
May the treasures buried herein spark the fires of imagination like the twinkling jewels of celestial light crowning the midnight sky...

Quantum Mechanics is derivable from Special Relativity
See SRQM - QM from SR - Simple RoadMap (.html)
See SRQM - QM from SR - Simple RoadMap (.pdf)
See SRQM - Online SR 4-Vector & Tensor Calculator
See Online Complex-capable RPN Scientific Calculator

***Learn, Discover, Explore***


Site last modified: 2019-Jan-15
25 Haziran 1999 Cuma 
 
CIA'in sırrı çözülüyordu

Dış Haberler Servisi

dun04.jpg        CIA'in merkez binasının bahçesini süsleyen gizemli heykel, az kalsın kuruluşun prestijini tehlikeye atıyordu. ABD'nin Virginia eyaletindeki merkezdeki 'Kryptos' adlı heykelin üzerinde yer alan ve kimsenin çözemeyeceği iddia edilen yazının 'deşifre' edildiği iddiaları, CIA'i telaşa düşürdü. Zira, Yunancada "saklı, gizli" anlamına gelen 'Kryptos'un şifresi, 'çözülemezliği' ile CIA'in gücünü simgeliyordu. 1990 yılında eski CIA'li Jim Sanborn tarafından tasarlanan Kryptos'un kenarlarında gizli 865 harflik şifre, CIA içinde dahi çözülemiyordu. Şifrenin tamanına yakınını evdeki bilgisayarından çözdüğünü iddia eden bilgisayar mühendisi Jim Gillogly, bunun için kendi tasarımı özel bilgisayar programını kullandığını öne sürdü. Los Angeles'li Gillogly'nin programı, 1930'lardan kalma teknikleri kullanıyor. Bilgisayarcının iddiasına göre, son bölümü çözülemeyen şifrenin ilk satırları bir şiir, Tutankamon'un mezarına atıfta bulunan sözler ve CIA'in merkezinin harita koordinatlarından oluşuyor. Kryptos'un yaratıcısı Sanborn ise, şifrenin "bilmece içinde bilmece" olduğunu, bir bütün halinde anlamı ifade ettiğini söylemekle yetiniyor. Bilmecenin asıl cevabını, yalnız tasarımcısı ve yanıtı kasalarında saklayan CIA'in şefleri biliyor.

© 1999 Milliyet
25 June 1999 Friday

 

CIA's mystery was being solved

Foreign News Service

In the CIA's Headquarters garden, the mysterious/encoded sculpture which decorates it, almost placed the organization's prestige in danger.

In the USA's Virginia state, at the Headquarters, the message upon the 'Kryptos' named sculpture, was asserted to be unbreakable, but the rumor about it being broken made the CIA worried.

Because in Greek "hidden, secret" is the meaning of 'Kryptos', the 'insolvability' of the code was symbolizing the CIA's strength.

In 1990, former CIA agent (sic) Jim Sanborn designed on the sides of Kryptos the secret 865-letter code, that even the CIA could not solve.

Asserting that he had solved almost all of the code on his home computer, computer engineer Jim Gillogly , used a program that he designed himself.

The Los Angele'an Gillogly's program uses techniques remaining from the 1930's.

The computer programmer's assertion, the last part unsolved, the code's first lines consist of a poem, words about Tutankhamen's tomb, and map coordinates of the CIA Headquarters.

Kryptos' creator Sanborn, however, only says that it is "a riddle within a riddle", with the true meaning known only when it is complete.

The puzzle's true answer is known only by the designer and the CIA directors, who keep the answer in a safe.

 

1999 Milliyet World Pages
http://www.milliyet.com.tr/1999/06/25/dunya/dun04.htmlTurkish translation by John & Serpil Wilson, attempting to maintain similar sentence structure.
Remember, this is English --> Turkish --> English, it's going to get a little scrambled...but it gives the flavor of how the Turks would say it.
A better/smoother translation would use English with different grammatical structure.*John's Kryptos Pages*
====================
John's Main KRYPTOS Page
John's KRYPTOS Simulator + John's Collected KRYPTOS Hints + John's KRYPTOS Details
John's KRYPTOS Solutions & Analysis + John's KRYPTOS Part-4 Solution
John's KRYPTOS Cipher-Wheel
John's Antipodes page | John's Cyrillic Projector page
John's Covert Ops Fragment - English page | John's Covert Ops Fragment - Cyrillic page | John's Covert Ops Fragment - Zola page
John's Secret Code-Systems page
John's RuneQuest Cipher Challenge! Win $$$
===============================
*Elonka Dunin's Excellent Kryptos Pages* + Elonka's Kryptos Aerial Page + Elonka's Kryptos FAQ
groups.yahoo.com/group/kryptos
kryptos.yak.net + kryptos.prestemon.com -user: kryptos -pass: iqlusion
Xenon's Kryptos Wiki -user:(blank) -pass: KryptosSecret
Jim Gillogly's Kryptos Pictures + Elonka's Kryptos Pics
Gary Warzin's Kryptos Page (Memorial)
NPR - ATC: Kryptos
Kryptos Info at CIA Headquarters

John's Turkish Grammar Generator
The Science Realm: John's Virtual Sci-Tech Universe
John's Science & Math Stuff: | About John | Send email to John
4-Vectors | Ambigrams | Antipodes | Covert Ops Fragments | Cyrillic Projector | Forced Induction (Sums Of Powers Of Integers) | Fractals | Frontiers |
JavaScript Graphics | Kid Science | Kryptos | Philosophy | Photography | Prime Sieve | QM from SR | QM from SR-Simple RoadMap | SR 4-Vector & Tensor Calculator | Quantum Phase | Quotes |
RuneQuest Cipher Challenge | Scientific Calculator (complex capable) | Secret Codes & Ciphers | Science+Math | Sci-Pan Pantheist Poems | Stereograms | SuperMagicSqr4x4 | Turkish Grammar |

Quantum Mechanics is derivable from Special Relativity
See SRQM - QM from SR - Simple RoadMap (.html)
See SRQM - QM from SR - Simple RoadMap (.pdf)